Unsere Schwarzgurte

In unserem Dojo gibt es einige Schwarzgurte. Dies ist für jeden Trainierenden ein großer Vorteil, da er oder sie von den Erfahrenen lernen kann.

Kostenloses Probetraining

Bernhard Campen

 • 4. Dan Jiu-Jitsu (2017)
 • Stilbegründer ECF
 • 1. Dan ATK (1995)

Nina Campen

 • 2. Dan Jiu-Jitsu (2011)
 • 4. Kyu Shotokan-Karate (2017)

Wilko Busemann

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2014)
 • 1. Dan Ju-Jutsu (2016)
 • Purplebelt BJJ (2020)

Johann Steenblock

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2004)

Frank Saathoff

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2004)

Jochen Wilts

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2007)

Ansgar Röber

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2008)

Carl-Uwe Draijer

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2009)

Winfried Wißler

 • 2. Dan ECF (2009)

Esther Ackermann

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2011)

Sofia Ackermann

 • 1 .Dan Jiu-Jitsu (2011)

Sarah Bless

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2012)

Andreas Schoone

 • 1. Dan ECF (2012)

Gerd-Wilke Flessner

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2012)

Martina van Lengen

 • 1. Dan Shotokan-Karate (2015)

Janna Schipper

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2016)

Tomas Eirich

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2016)

Walter Behrens

 • 2. Dan Jiu-Jitsu (2017)

Berend Campen

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2017)

Maira Flügge

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2017)

Stefanie Katthose

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2017)

Daniel Hoch

 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2017)

Petra Flügge

 • 1. Dan Judo
 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2018)

Sipko Hazenberg

 • 1. Dan Judo
 • 1. Dan Jiu-Jitsu (2018)